Kenyataan peguam Baekhyun, Xiumin, & Chen EXO berkenaan konflik dengan SM

Baekhyun, Xiumin, dan Chen EXO telah memberitahu SM Entertainment mengenai penamatan kontrak eksklusif mereka.

Baekhyun, Xiumin, dan Chen EXO telah menyampaikan kenyataan rasmi mereka pada 1 Jun melalui wakil sah mereka dan peguam Lee Jae Hak dari firma guaman LIN, mengumumkan bahawa mereka memaklumkan SM mengenai penamatan kontrak eksklusif mereka yang sedia ada pada 1 Jun.

Berikut adalah kenyataan peguam Baekhyun, Xiumin, dan Chen EXO berkenaan konflik mereka dengan SM.

Ini ialah peguam Lee Jae-hak dari firma guaman LIN, yang mewakili ahli EXO Baekhyun, Xiumin, dan Chen (Byun Baek-hyun, Kim Min-seok, dan Kim Jong-dae, kemudiannya dirujuk sebagai “artis”).

Tambahan pula, wakil undang-undang kami ingin mendedahkan pendirian artis berkenaan kontrak eksklusif artis dengan SM Entertainment (selepas ini dirujuk sebagai SM).

Sebelum ini, artis berkenaan menyerahkan pensijilan kandungan kepada SM sebanyak tujuh kali melalui wakil sah mereka dari 21 Mac hingga kini.

Melalui ini, mereka berulang kali meminta salinan dan ketelusan penyata kewangan serta laporan mengenai pendapatan yang diterima. Adalah menjadi hak asasi dan undang-undang artis untuk menuntut asas pembayaran yang tepat dan telus, yang masih belum jelas sehingga kini.

Namun, SM bertegas dengan pendirian yang tidak adil dengan menyatakan mereka tidak dapat memberikan salinan laporan tersebut.

Disamping itu, selepas SM menandatangani kontrak jangka panjang dengan artis yang menjangkau lebih 12 hingga 13 tahun pada masa lalu, mereka mendesak artis untuk menandatangani kontrak eksklusif berikutnya sekali lagi, menghasilkan kontrak jangka panjang yang menjangkau sekurang-kurangnya 17 hingga 18 tahun.

Sehubungan itu, artis merasakan SM menggunakan kedudukan atasan mereka untuk memaksa artis menandatangani ‘kontrak perhambaan’ yang berlangsung selama hampir 20 tahun, termasuk tempoh latihan yang jauh lebih singkat.

Para artis ingin menyampaikan pelbagai ketidakadilan yang mereka tidak dapat luahkan melalui kenyataan di bawah.

1. Pendirian artis berkenaan aktiviti mereka dan keengganan SM untuk menyediakan laporan kewangan.

a. Artis menandatangani kontrak eksklusif jangka panjang dengan SM selama lebih daripada 12-13 tahun dan setia menjalankan aktiviti hiburan sebagai ahli EXO.

b. Sepanjang tempoh kontrak eksklusif jangka panjang yang disebutkan di atas, artis hanya mempercayai penjelasan SM mengenai jumlah pembayaran dan perkongsian keuntungan mereka hanya dengan merujuk kepada laporan yang dibuat secara unilateral oleh SM, yang tidak termasuk bukti khusus dan objektif.

Dalam hal ini, artis baru-baru ini secara rasmi meminta salinan laporan pembayaran dan penyelesaian mereka beberapa kali melalui peguam mereka, tetapi SM akhirnya menjawab bahawa mereka tidak dapat memberikan dokumen tersebut.

c. SM bertanggungjawab untuk menyediakan laporan pembayaran dan asas penyelesaian termasuk butiran jumlah pendapatan, butiran potongan, dan jumlah yang boleh ditolak mengikut kontrak dan undang-undang eksklusif sedia ada.

Selain itu, kerana kontrak eksklusif di atas menyatakan bahawa tempoh pembayaran dibuat dua kali setahun, laporan mengenai pembayaran dan asas penyelesaian juga perlu disediakan dua kali setahun.

Namun, sepanjang 12-13 tahun itu, SM tidak pernah memberikan laporan kewangan dan laporan pembayaran yang betul serta tepat untuk artis.

d. Mengikut preseden kehakiman, kontrak eksklusif adalah berdasarkan tahap kepercayaan. Sehubungan itu, jika agensi tidak memenuhi kewajipannya untuk menyediakan laporan pembayaran, hak artis untuk menyemak faedah pembayaran dan memfailkan bantahan terhadap agensi tidak dijamin dengan sewajarnya.
Ini mengakibatkan kegagalan menyediakan penyata kewangan yang menjadi sebab untuk menamatkan kontrak eksklusif (merujuk kepada perintah Mahkamah Tinggi Seoul bernombor 2019Na2034976 pada 31 Januari 2020).

Walaupun banyak permintaan yang dibuat oleh peguam artis ketika itu, SM gagal mematuhi kewajipannya untuk menyediakan laporan, dan akibatnya, alasan untuk menamatkan kontrak eksklusif sedia ada muncul.

e. Walaupun artis bersungguh-sungguh meminta salinan pembayaran diberikan sebelum 31 Mei melalui pensijilan kandungan, beberapa kali [SM] enggan memberikan laporan tersebut, justeri tidak dapat dielakkan mereka tampil untuk memaklumkan SM mengenai penamatan kontrak eksklusif sedia ada pada 1 Jun.

f. Jika SM telah membayar dengan tepat penyelesaian kepada artis, tidak ada sebab mengapa mereka tidak dapat menyediakan laporan penyelesaian dan asas penyelesaian

Fakta bahawa SM tidak dapat memberikan dokumen sedemikian adalah bukti kukuh bahawa SM tidak membayar artis dengan betul. Sehubungan itu, artis bercadang untuk mengambil tindakan undang-undang sivil dan jenayah, termasuk tuntutan bayaran penyelesaian terhadap SM untuk menyemak butiran pembayaran.

g. Di samping itu, seperti dalam kes artis (Baekhyun, Xiumin, dan Chen), jika laporan kewangan dan alasan penyelesaian tidak diberikan kepada artis SM lain, ini bukan sahaja menjadi masalah bagi Baekhyun, Xiumin, dan Chen, tetapi isu ini berpotensi untuk semua artis di bawah SM.

h. Sebenarnya, amat sukar bagi Baekhyun, Xiumin, dan Chen untuk memfailkan saman undang-undang terhadap perusahaan besar seperti SM, tetapi mereka melakukannya dengan pemikiran dan keberanian bahawa ini juga untuk [menjelaskan] pelbagai keraguan yang membelenggu ramai artis SM .

2. Pendirian artis berkenaan kontrak jangka panjang yang tidak adil dan percubaan untuk melanjutkannya lagi.

a. Artis telah menandatangani kontrak eksklusif selama 12 atau 13 tahun dengan SM. Ini jauh melebihi ketetapan tujuh tahun Suruhanjaya Perdagangan Adil mengenai Format Kontrak Eksklusif Standard untuk Pelaku, dan secara unilateral membahayakan artis kerana ia melebihi had yang munasabah sekurang-kurangnya.

b. Sebelum ini, mengenai tempoh kontrak 13 tahun, yang termasuk tempoh lanjutan daripada keputusan injunksi sementara pada kes TVXQ, SM menerima penghakiman bahawa ia adalah kontrak eksklusif jangka panjang yang berlebihan yang mempunyai struktur unilateral dan ia adalah kontrak yang secara berlebihan melanggar kebebasan ekonomi dan hak asasi pemohon (ahli TVXQ) dengan mengenakan quid pro quo (manfaat sebagai balasan) yang berlebihan atau beban yang tidak munasabah ke atas mereka, melaksanakan kawalan yang tidak adil menggunakan kedudukan atasan mereka.Sebelum ini, berhubung tempoh kontrak 13 tahun meliputi tempoh lanjutan keputusan mahkamah sementara kes TVXQ, SM menerima penghakiman bahawa ia adalah kontrak eksklusif jangka panjang unilateral.

Oleh kerana ia merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang dan akhlak dan peraturan sosial yang lain, maka terdapat ruang yang cukup besar untuk menganggap bahawa semua atau sebahagian daripada kandungan kontrak adalah tidak sah, atau kesahihannya telah berakhir kerana tamat tempoh yang sepatutnya. tempoh (merujuk kepada keputusan Mahkamah Daerah Pusat Seoul no. 2009KaHap2869 pada 27 Oktober 2009).

c. Kontrak eksklusif sedia ada mempunyai terma hak peribadi yang sangat mengikat untuk tempoh masa yang panjang, yang juga terpakai untuk “membuat transaksi dengan pihak lain”. Di samping itu, mengikut jenis amalan perdagangan tidak adil dari Jadual 2 Perkara 45 Perenggan 1 (6) Peraturan Monopoli dan Akta Perdagangan Adil, paksaan jangka panjang tersebut terpakai kepada maksud “manfaat paksa” atau “mudarat” .

d. Di samping itu, SM membuat artis menandatangani kontrak eksklusif selama tujuh tahun berdasarkan tarikh debut mereka dan tambahan tiga tahun lanjutan jika [mereka menjalankan] aktiviti di luar negara.

Tetapi dalam kes artis K-Pop, ia mengambil masa sekurang-kurangnya beberapa bulan hingga beberapa tahun untuk debut selepas menandatangani kontrak eksklusif dan menjalankan aktiviti luar negara yang dijadualkan.

Walaupun Xiumin dan Chen adalah ahli [SM] pada asalnya merancang untuk aktif di China, mereka dipaksa dari awal untuk menandatangani kontrak jangka panjang dengan tempoh 10 tahun atau lebih dari tarikh menandatangani kontrak eksklusif mereka.

e. Sementara itu, sekiranya kontrak 12 hingga 13 tahun tidak mencukupi, SM cuba menuntut tempoh kontrak sekurang-kurangnya 17 hingga 18 tahun dengan meminta artis menandatangani semula kontrak eksklusif seterusnya. Ini adalah penyalahgunaan kuasa yang berulang kali dilakukan dan sangat tidak adil oleh SM terhadap artis mereka.

f. Dalam proses perjanjian kontrak eksklusif, artis tidak dapat berunding dengan betul, dan sukar untuk menyatakan keinginan mereka atau membuat perjanjian kontrak yang setara.

Malah dalam kes pelupusan sementara untuk TVXQ, mahkamah memutuskan bahawa pemohon (ahli TVXQ) hanya secara pasif menandatangani kontrak eksklusif tetap yang dibentangkan oleh SM, dan mereka tidak terlibat dalam menentukan kandungan kontrak melalui rundingan dengan SM.

Dalam kes bahawa perjanjian tidak dibuat antara pemohon (ahli TVXQ), adalah mungkin untuk menghentikan rundingan sedia ada dan memulakan rundingan dengan agensi hiburan selain SM, tetapi tiada pilihan yang dijamin, dan oleh itu, tiada rundingan dalam kebenaran pengertian perkataan boleh berlaku antara pemohon (ahli TVXQ) dan SM. Walaupun terdapat perjanjian lampiran selepas pemohon (ahli TVXQ) ditubuhkan sebagai selebriti, sebagai pemohon yang sudah terikat dengan kontrak sedia ada, mereka tidak dapat mengaitkan status mereka yang dinaikkan dengan mengukuhkan kuasa perundingan mereka. Ia telah ditentukan oleh mahkamah bahawa kontrak berikutnya adalah kontrak yang ditandatangani secara tidak adil dengan kecacatan disebabkan oleh perbezaan kuasa tawar-menawar (rujuk perintah Mahkamah Daerah Pusat Seoul dari 2010KaHap1245 pada 15 Februari 2011).

g. Selanjutnya, mengenai tindakan menandatangani kontrak eksklusif berikutnya, kami mengecam bahawa ia termasuk dalam Perkara 45 Perenggan 1 (6) Peraturan Monopoli dan Akta Perdagangan Adil, iaitu “menjalankan transaksi dengan pihak lain atas transaksi tersebut dengan menggunakan tawar-menawar. kedudukan entiti perniagaan dengan cara yang tidak adil. tidak munasabah.”

Penggunaan jangka panjang mandatori kontrak eksklusif berikutnya terpakai secara berasingan untuk “manfaat paksa” atau “peruntukkan bahaya” daripada lampiran 2 Jadual 2 undang-undang.

h. Selain itu, kami sedar bahawa kontrak eksklusif jangka panjang seperti ini adalah kes yang sama untuk kebanyakan artis SM dan bukan sahaja untuk Baekhyun, Xiumin dan Chen.

i. Berkenaan tindakan menandatangani kontrak eksklusif jangka panjang sedia ada dan kontrak eksklusif seterusnya, Baekhyun, Xiumin, dan Chen sedang mempertimbangkan untuk memfailkan tuntutan mahkamah dengan Suruhanjaya Perdagangan Adil Korea.

3. Kata-kata untuk peminat

a. Kami memohon maaf kerana menimbulkan kebimbangan besar kepada peminat melalui isu ini, dan tiada cara untuk menyatakan permohonan maaf kami sepenuhnya.

b. Walaupun kes undang-undang tidak dapat dielakkan kerana kedudukan kami yang berbeza dengan SM, kami akan melakukan yang terbaik untuk mencari jalan bijak dalam menyelesaikan pertikaian ini supaya kami tidak terlalu membimbangkan peminat.

c. Apabila kami cuba bercakap dengan suara kecil kami tentang ketidakadilan yang tidak dapat kami bincangkan sehingga kini, kami sebenarnya sangat takut dan bimbang tentang kejadian ini sekarang.

d. Kami harap anda memberi perhatian kepada apa yang kami katakan dan keberanian kami yang sukar ini. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang tulus ikhlas kepada peminat yang telah menyokong kami sejak sekian lama.

Sumber : 1

loading...